Atle Møen

Stilling

Professor, Undervisingsleiar

Tilhørighet

Forskning

Faglege interesser:
Sosiologisk teori, modernitet og globalisering, risikosamfunnet, historisk sosiologi, klassisk sosiologi, psykoanalytisk sosiologi, velferd og politikk, sivile samfunn, klasse og ulikskap, kritisk og offentleg sosiologi, livsløp, terrorisme, den kulturelle pragmatikk.

Formidling

Eit sjølvspelande piano

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/d62nj/Eit-sjolvspelande-piano

Kunsten i augneblinken

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/oRG6QR/Kunsten-i-augneblinken

Max Webers portrett av det vestlege borgarskapet

https://sosiologen.no/essay/sosiologiskbokessay/max-webers-portrett-av-det-vestlege-borgarskapet/

Er det islam som driv dei til terror?

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/eQ50g/Er-det-islam-som-driv-dem-til-terror

Fornuft og kjensler i Amerika

https://www.bt.no/btmeninger/kronikk/i/a9baa/Fornuft-og-kjensler-i-Amerika

Slik vinn terroristane fram

 http://www.bt.no/meninger/kronikk/Slik-vinn-terroristane-fram-3409138.html

Fornuft og lidenskap i Brann

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Fornuft-og-lidenskap-i-Brann-3331032.html

Knyttneven mot dei uføre, BT, 10. oktober 2014

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Fornuft-og-lidenskap-i-Brann-3331032.html

 

 Mens vi ventar på katastrofen, BT, april 2014

http://www.bt.no/meninger/debatt/Mens-vi-ventar-pa-katastrofen-3104158.html

Late kapitalistar, BT, 17. juli 2014

 http://www.bt.no/meninger/debatt/Late-kapitalistar--3158762.html

 Høgres bananrepublikk. Klassekampen 2013

OPS kan føre til korrupsjon, BT oktober 2013

http://www.bt.no/meninger/debatt/OPS-kan-fore-til-korrupsjon-2986150.html 

 Hallerakers personlege feil. BT 2013

 Noreg som høgdepunkt i evolusjonen. Dag og Tid 2013

Dei medskuldige for terroren. BT 2013

http://www.bt.no/meninger/debatt/Dei-medskuldige-for-terroren-2970025.html

Eit svakare Ap etter 22.juli, BT 22. juli 2013

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Svakare-Ap-etter-22-juli-2935174.html

Undervisning

Sosiologisk teori for masterstudentar

 

Publikasjoner
Kronikk
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Populærvitenskapelig artikkel
Leserinnlegg
Intervju
Populærvitenskapelig bok
Vitenskapelig monografi
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Anmeldelse
Faglig foredrag
Fagbok
Mastergradsoppgave
Leksikon
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Rapport
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Programdeltagelse
Kompendium

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Utvalde publikasjonar:

Bøker:

Innsyn og utsyn. Undervegs. University of Bergen: Bergen studies insociology 2021 (ISBN 978-82-578-1012-2) ;Volum 2021.129 s. Bergen Studies in Sociology(13)UiB

https://www.uib.no/sosio/144740/innsyn-og-utsyn-undervegs

 

Sigmund Freuds samfunnsteori

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/spartacus.no/production/attachments/Sigmund%20Freuds%20samfunnsteorier%20open%20access.pdf

 

Allmenningen. Eit sosiologisk forsvar for fellesskapen.Scandinavian Academic Press, Spartacus forlag, 2010

 

Karen, Jerdal, Else, Møen, Atle, Solvang, Per og Syltevik, Liv (1998) Prosess og metode. Sosiologisk forskning som ferdighet. Oslo: universitetsforlaget

 

Atle Møen og Rasmus T. Slaattelid (red.) (1999). Det sivile samfunn - verdiar, oppseding og offentleg meining. Oslo: Aschehoug forlag.

 

Møen, A. (2018). Myten om at ein stor stat fører til eit svakt samfunn. I K.Christensen & L.J. Syltevik (Red.), Myter om velferd og velferdsstaten (s. 39–58). Oslo: Cappelen DammAkademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.47.ch2

https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/47?fbclid=IwAR3IyAPlI_qUrT_e9F7wPC2kqiuntsV7ScZifIJJ9OGzCE501vVs8duC40Y

 

Tidsskriftsartiklar:

Eit sosiologisk perspektiv på evolusjonen. Tidsskrift for samfunnsforskning 2020 ;Volum 61.(2) s. 160-172 UiB

https://www.idunn.no/tfs/2020/02/eit_sosiologisk_perspektiv_paa_evolusjonen

 

Møen, Atle. "Den døde mora". Psykologisk tidsskrift 2021 ;Volum 58.(6) s. 528-531UiB 

https://psykologtidsskriftet.no/bokessay/2021/06/den-dode-mora

 

Democracy and public communication. A Durkheimian lens on Habermas. Acta Sociologica, 2018

https://doi.org/10.1177/0001699317752793 | First Published February 7, 2018

 

Demokratiske fellesskap og individuelle rettar Eit perspektiv på brukarstyrt personleg assistanse. Norsk sosiologisk tidsskrift 2018 ;Volum 2.(1) s. 26-40

https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/2018/01/demokratiske_fellesskap_og_individuelle_rettar#

 

Fall og raseri. Om Behring Breiviks ubestemmelege livsløp, nedgåande sosial mobilitet og tap av meining, Tidsskrift for ungdomsforskning, 2016

https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1892/1714

 

Freuds perspektiv på samsvaret mellom psyke og sivilisasjon - Utsikt over dagens narsissisme, tvangshandlingar og fundamentalisme

https://www.idunn.no/st/2015/04/freuds_perspektiv_paa_samsvaret_mellom_psyke_og_sivilisasjon

 

Det sosiale dramaet om «monstermastene» i Hardanger - Et kulturelt-pragmatisk perspektiv. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING,VOL 56, NR 2, 181–210 2015 http://www.idunn.no/tfs/2015/02/det_sosiale_dramaet_om_monstermastene_i_hardanger_-_et_ku


Omriss av risikosamfunnet. Eller: Freud om sivilisasjon og vald, Sosiologisk tidsskrift, nr 3 2013

 http://www.idunn.no/ts/st/2013/03/omriss_av_risikosamfunnet?highlight=#highlight

 

Sigmund Freuds sosiologiske teori om sivilisasjon, klasse og verdsyn, Sosiologisk tidsskrift nr.3 22012

http://www.idunn.no/ts/st/2012/03/sigmund_freuds_sosiologiske_teori_om_sivilisasjon_klasse_

 

Nettverk, fellesskap og symbol. Eit Durkheim perspektiv på nettverkssamfunnet. Tidsskrift for samfunnsforskning, nr 1 2012

http://www.idunn.no/ts/tfs/2012/01/art01

 

 Langs den tredje vegen. Eit gjensyn med Anthony Giddens sitt sosiologiske politiske manifest. Sosiologisk tidsskrift, nr 2, 2009

 http://www.idunn.no/ts/st/2009/02/art03

 

Webers klasse, stand og parti i ein universalhistorisk samanheng. Sosiologisk tidsskrift, nr. 1 2008 http://www.idunn.no/ts/st/2008/01/webers_klasse_stand_og_parti_i_ein_universalhistorisk_samanheng?highlight=atle%20møen#highlight

 

Emile Durkheim: Frigjering og tvang i det moderne samfunnet. Ein varm - og realistisk rasjonalisme. Sosiologisk tidsskrift Vol. 15 2007
http://www.idunn.no/ts/st/2007/02/emile_durkheim_frigjoring_og_tvang_i_det_moderne_samfunnet_ein_varm_og_real?highlight=atle%20møen#highlight

 

Kosmopolitiske fellesskap. Mennesker og rettigheter. Nordisk tidsskrift for menneskeretter. Nr. 2 2001 http://www.idunn.no/ts/ntmr/2001/0201/kosmopolitiske_fellesskap?highlight=atle%20møen#highlight

 

Kommentarartikkel:

Interpretations and critiques of modernity. A review of Peter Wagner: Modernity: understanding the present. Cambridge: Polity press, 2012,  Theory and Society, 2014.

 

 

http://www.springer.com/home?SGWID=0-0-1003-0-0&aqId=2708358&download=1&checkval=8546b4d30fb3de2caaf78f586b1f7b41

 

 Bokmeldingar:

 Göran Ahrne: Samhället mellan oss. Om vänskap, kärlek, relationer och organisationer

https://www.idunn.no/st/2015/04/gran_ahrne_samhllet_mellan_oss_om_vnskap_krlek_rela

Peter Wagner: Modernity: Understanding the Present. Acta Sociologica 2014 ;Volum 57.(1)

 Gunnar C. Aakvaag: Frihet. Et essay om å leve sitt eget liv, Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 3 2013http://www.idunn.no/ts/tfs/2013/03/gunnar_c_aakvaag_frihet_et_essay_om_aa_leve_sitt_eget_liv?highlight=#highlight

 Dag Østerberg: Kritisk situasjonsfilosofi

http://www.idunn.no/ts/st/2012/04/dag_sterberg_kritisk_situasjonsfilosofi

 Willy Pedersen: En fremmed på benken. Sosiologisk tidsskrift, nr 3 2011, http://www.idunn.no/ts/st/2011/03/art09

Ivar Frønes: Annerledeslandet. Om framtid og utviklingstrekk i Norge. Sosiologisk Tidsskrift 2006;14(3):298- http://www.idunn.no/ts/st/2006/03/bokomtaler?highlight=atle møen#highlight

 

Forskingsrapport:

Den globale produksjon av symbol og kunnskap. Verdsflukt og verdsherredømme. Notat nr. 14, 2002 Bergen: Rokkansenteret, notatserie

 

Omsetjing:

Georg Simmel: Pengar og det moderne samfunnet (ca. 15 s) omsetjing . Sosiologi i dag, nr 3, 2001

 

Prosjekter

Hovudprosjekt, under arbeid:
Sigmund Freuds samfunnsteori. Eit ukast

 

 

Kompetanse

Cand. polit. 1988, Hovudoppgåve i sosiologi: Velferdsstaten -klassestruktur og klasseformasjon. Ei skisse over korleis velferdsstaten påverkar den sosiale struktur og vilkår for sosialdemokratisk klasseformasjon.

Dr. polit. 2000, avhandling: Individualisering, subjektivitet og fellesskap. Ein samanheng mellom klassisk og moderne sosiologi. Dr. polit. avhandling Sosiologisk institutt, 1999