Audun Syltevik

Stilling

Stipendiat

Tilhørighet

Senter for vitenskapsteori

Forskning

Mitt prosjekt utforsker de normative antakelsene i moralpsykologisk forskning. Jeg stiller spørsmål om både de etiske dimensjonene ved psykologiskforskning på moral, og etikkens rolle i moralvitenskapene. Forhåpentligvis kan dette også bidra til å opplyse spørsmålet om hva forholdet mellom etikk og samfunnsvitenskapene bør være.

Undervisning