Aurora Laugerud

Stilling

Stipendiat

Tilhørighet

Forskning

Aurora Laugerud er doktorgradstipendiat i strafferettshistorie. Temaet for avhandlingen er utviklingen av den strafferettslige skyldvurderingen og bevisvurderingen på 1600- og 1700-tallet. 

Undervisning

JUS134 Rettshistorie og komparativ rett 

JUS241 Strafferett

Masterveiledning (JUS399)