Berit Angelskår

Stilling

Seniorrådgiver, Klyngeleder for Alrek helseklynge

Tilhørighet

Arbeid

Mandat:

  • fremme synergi mellom deltakende institusjoner og deres tilsatte.
  • jobbe med strategi og fremme delte fag- og virkeområder som klyngen særlig skal satse på.
  • Gjøre klyngen sin smfunnsrolle synlig og identifisere områder klyngen kan bidra
  • bidra til å fremme Alrek helseklynge, klyngens visjon, aktiviteter og resultater.
  • bidra til å initiere og legge til rette for samarbeid innen forskning, utdanning og innovasjon i klyngen, og mellom klyngen og eksterne samarbeidspartnere.
  • utvikle infrastruktur, slik som kanaler, fora og møteplasser, for å sikre god interaksjon i klyngen, og mellom klyngen og eksterne samarbeidspartnere som også inkluderer å fremme søknader om ekstern finansiering.

Besøk klyngens nettside: Hjem - Alrek (alrekhelseklynge.no)

Publikasjoner
Populærvitenskapelig foredrag
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig foredrag
Intervju
Programdeltagelse
Kronikk
Vitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Mot et ressurs- og kompetansesenter for brukermedvirkning - Alrek (alrekhelseklynge.no)

Doktorgradsprosjekt "A humanitarian solution to a political problem – UNRWA between globalized values and localized meaning" (fullført), del av forskningsprisjektet Localizing Globalization: Gendered Transformations of Work in Developing Econimies.

Kompetanse

Ph.D Social Anthropology