Camilla Sætre

Stilling

Førsteamanuensis , Havteknologi / Ocean technology

Tilhørighet

Institutt for fysikk og teknologi

Forskning

SFI Smart Ocean https://sfismartocean.no/

Autonomous sensors and measurement strategies

Measurement uncertainty for ocean technology

 

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Poster
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Mastergradsoppgave
Faglig foredrag
Doktorgradsavhandling
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin