Cecilie Bredrup

Stilling

Professor

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig foredrag
Brev til redaktøren
Sammendrag/abstract
Doktorgradsavhandling
Populærvitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin