Cecilie Nordbotten

Stilling

Seniorrådgiver, ekstern finansiering

Tilhørighet

Arbeid

 - Søknadsstøtte til forskere som søker eksternfinansiering, og koordinering av søknadsprosesser. Inngår i Seksjon forskning sitt team for søknadsstøtte, og bistå fagmiljøene i store prosjektsøknader til Norges Forskningsråd, samt mot EU's rammeprogrammer.

 - Inngår i støtteteam på sentersøknader til Norges Forskningsråd Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). 

 - Koordinator for Momentum karriereutviklingsprogram for yngre forskere.

 - En del av kjerneteamet til UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere, med utvikling av karrierekurs og -arrangementer. 

 - LCP (Local Contact Point) for Horisont Europa klynge 5: Klima, energi og mobilitet.

Publikasjoner