Cecilie Schou Andreassen

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskning
  • Arbeids- og organisasjonspsykologi
  • Kjemisk og ikke-kjemisk avhengighet
  • Arbeidsnarkomani
  • Sosiale medier
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Kronikk
Intervju
Leserinnlegg
Faglig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Brev til redaktøren
Sammendrag/abstract
Short communication
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Faglig kapittel
Rapport
Doktorgradsavhandling
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin