Dimitar Stefanov Dimitrov

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskning

Jeg er en evolusjonsbiolog med bakgrunn i leddyr-evolusjon og systematikk med et særskilt fokus på edderkopper. Nylig har det taksonomiske omfanget av arbeidet mitt blitt utvidet til å inkludere flere grener på livets tre, slik som karplanter og virveldyr. I min nåværende forskning har jeg som formål å forstå hvordan underliggende evolusjonære og økologiske prosesser genererer og opprettholder biologisk mangfold gjennom tid og rom. For å gjøre dette jobber jeg med å sette sammen alle bitene av et komplekst puslespill: Fra å beskrive arter og deres evolusjonære historie til å forstå hvordan individer og deres gener samhandler med omgivelsene og med hverandre. Jeg er spesielt interessert i å forstå hvilke faktorer som styrer biodiversitetsmønstre på ulike romlige skalaer, og hvordan økologiske samfunn og enkeltarter responderer på klimaendringer. Jeg kombinerer arters evolusjonære historie, nåværende utbredelsesdata og informasjon om historiske utbredelser, data på fortidens og nåtidens klima samt andre miljøfaktorer, i et forsøk på å belyse noen av de viktigste mekanismene bak utbredelsen av livet på jorda.

Publikasjoner

The list below contains the publications in CRIStin. For full list of publications and relevant metrics please visit my Google Scholar http://scholar.google.com/citations?user=mfemh8gAAAAJ or my Researcher ID http://www.researcherid.com/rid/A-9563-2009

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin