Einar Thomassen

Stilling

Emeritus, religionsvitenskap

Tilhørighet

Forskning
  • Kristendommens tilblivelse
  • Gnostisisme
  • Antikkens religioner
  • Islams tilblivelse
  • Komparativ religionshistorie

 

Mitt viktigste forskningsområde gjennom mange år har vært valentinianismen, den viktigste formen for kristen «gnostisisme» i antikken. Jeg ser den som en egen gren av kristendommen, grunnlagt av Valentin ca. 150 e.Kr. og fremdeles levende på slutten av 300-tallet. Valentinianerne ble fordømt som kjettere av den kristne hovedstrømningens teologer.

Jeg har arbeidet mye med de koptiske håndskriftene fra Nag Hammadi, som også inneholder flere viktige valentinianske tekster, og redigerer bokserien Nag Hammadi and Manichaean Studies.

Gresk-romersk religion og den tidlige kristendommens utviklingshistorie er generelle forskingsinteresser som naturlig knytter seg til denne spesialforskningen.

En annen forskningsinteresse er islam, der jeg tidligere bl.a. har arbeidet med sufismen. For tiden er jeg særlig opptatt av Koranens tilblivelse og dens senantikke kontekst.

Endelig har jeg alltid vært opptatt av komparative problemstillinger i religionsvitenskapen, både tematisk og historisk. Her interesserer jeg meg nå for makro-religionshistoriske forløp i lys av av kognitiv psykologi og generell evolusjonsteori

 

Publikasjoner
Lærebok
Vitenskapelig monografi
Leksikonartikkel
Anmeldelse
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Populærvitenskapelig artikkel
Innledning
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Programdeltagelse
Fagartikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Fagbok
Annet
Short communication
Vitenskapelig kommentarutgave
Leder
Hovedfagsoppgave
Mastergradsoppgave
Kronikk
Intervju
Rapport
Kompendium

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter
  • Ulike tema i valentiniansk kristendom
  • Hva er monoteisme?