Eirik Holmøyvik

Stilling

Professor

Tilhørighet

Det juridiske fakultet

Forskergrupper

Forskning
 • Statsrett
 • Internasjonale menneskerettar
 • Rettshistorie
Formidling

Offentlege utval og utgreiingar

Medlem av utvalget for ekstern gjennomgang av økonomiske ordninger for stortingsrepresentanter (Representantordningsutvalget). Dokument 18 (2022-2023) og Dokument 18 (2021–2022).

"Legal memo on human rights and infection control measures related to Covid-19". Notat og innlegg på ministermøte til den islandske regjeringa 29.12.2021.

Medlem av utvalet som skal greie ut Stortingets kontrollfunksjon (2020-2021). Dokument 21 (2020–2021).

Utgreiing til kommunal- og moderniseringsdepartementet om høvet til å utsetje eller forlenge valtinget eller å halde omval ved stortingsvalet i 2021 grunna koronasituasjonen. Vedlegg til Prop. 89 L (2020-2021) Midlertidig lov om endringer i valgloven og kommuneloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19).

"Norge og covid-19-krisen", i: Rapport afgivet af den af Folketingets Udvalg for Forretningsordenen nedsatte udredningsgruppe vedr. håndteringen af covid-19, Folketinget 2021, s. 469-504. Saman med Jostein Askim (UiO). Rapporten er vedlegg nr. 3.

Utgreiing av statsrettslege spørsmål i samband med styresmaktenes handtering av Covid-19. Vedlegg nr. 5 til NOU 2021: 6, Myndighetenes håndtering av koronapandemien. Rapport fra Koronakommisjonen.

Utgreiing til Stortinget om dei konstitusjonelle sidene til regjeringas framlegg til Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronalova). Vedlegg til Innst. 204 L (2019-2020).

Utgreiing til vallovutvalet: "Klageordning for stortingsval", i: NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg, vedlegg 1 s. 415-424.

Medlem av vallovutvalet. Utgreiing og framlegg til ny vallov i: NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg.

Medlem av Grunnlovspråkutvalet, som utforma moderne språkversjonar av Grunnlova på bokmål og nynorsk. Dokument nr. 19 (2011-2012).

 

Fjernsyn

"Maktfordeling og folkesuverenitet i 1814", føredrag på 1814 på 24 timar, NRK2, 9. mai 2014.

"Folkesuverenitet eller maktfordeling? Kampen om Grunnlova etter 1814", føredrag på 1814 på 24 timar, NRK2, 10. mai 2014.

 

Populærvitskaplege artiklar

«Folkemålsjuristen», Norsk Tidend nr. 4 2019 s. 15-17. Med Astrid Marie Grov.

«Den nye vinen», Nytt Norsk Tidsskrift nr. 2 2015 s. 163-172. Cathrine Holst i samtale med Eirik Holmøyvik og Katrine Løken.

«Folkestyre og maktfordeling», i: Menn for sitt ord. Grunnlovsverket sett fra bergenskanten (Anders Johansen, red.), Bergen 2014 s. 20-22.

 

Kronikkar , avisinnlegg, innlegg på bloggar

"Hypotetisk mistillit", innlegg i Dag og Tid 10.11.2023.

"Høyesterett har i Acer-dommen konstruert et ibsensk luftslott med grunnmur", kronikk i Aftenposten 02.11.2023. Christoffer Conrad Eriksen og Eirik Holmøyvik.

"Hvem skal kongen ringe om Støre må gå?", kronikk i VG 29.09.2023. Jostein Askim, Yngve Flo, Eirik Holmøyvik, Bjørn Erik Rasch.

"Nei, Høgre juksa ikkje i valet", kronikk i VG 22.09.2023.

"Det militante demokratiet vaknar i USA", artikkel i Dag og Tid 01.09.2023.

"Syndefallet til statsrådane", artikkel i Dag og Tid 04.08.2023.

"Russland invaderte Ukraina i 2014", artikkel i Dag og Tid 24.02.2023.

"EØS-skandale eller rettsstatsskandale?", innlegg på Blogg: Retten i trygdeskandalen 16.01.2023.

"Overlevering til eit polsk rettsvesen i strid med EMK artikkel 6 – Kommentar til HR-2022-863-A", kommentar på Juridika Innsikt 6.5.2022.

"Statsrådar utan ansvar?", artikkel i Dag og Tid 24.12.2021.

"Demokratiet og rettsstaten i Norge svekkes", kronikk i Morgenbladet 9.12.2021. Saman med Christoffer Conrad Eriksen, Hans Petter Graver, Benedikte Moltumyr Høgberg og Anine Kierulf.

"Europeisk rett og polsk urett", innlegg i Klassekampen 9.12.2021. Saman med Malgorzata A. Cyndecka og Terje Einarsen.

"Det er ikke mulig å beskytte ett land om gangen", innlegg i Bergens Tidende 8.12.2021. Saman med styringsgruppa for Pandemisenteret ved UiB.

"Rettslige og etiske spørsmål ved forskningssamarbeid med Polen", kronikk i Khrono 28.11.2021. Saman med Malgorzata A. Cyndecka og Terje Einarsen.

"Streecks EU-konspirasjon", kronikk i Klassekampen 27.11.2021. Saman med Malgorzata A. Cyndecka og Terje Einarsen.

"Statsministerens kontor tar feil om Grunnloven", innlegg i VG 20.11.2021. Saman med Christoffer Conrad Eriksen og Benedikte Moltumyr Høgberg.

"Stortingets innsynsrett utfordres av Statsministerens kontor", kronikk i VG 08.11.2021. Saman med Christoffer Conrad Eriksen og Benedikte Moltumyr Høgberg.

"Når ble organiseringen av den dømmende makt en del av det kommunale selvstyret?", innlegg på Rett24. Saman med Ragna Aarli.

"Trygdeskandale på nederlandsk og på norsk", artikkel i Dag og Tid, 05.11.2021.

"No surrender to Poland", innlegg på Verfassungsblog, 02.11.2021.

"Valordning på fjell, myr og skog", artikkel i Dag og Tid, 17.09.2021.

"Ytringsfridom og lojalitet", kronikk i Klassekampen 13.09.2021. Saman med Ola Johan Settem.

"Dommarars ytringsfridom og lojalitet", innlegg på Rett24 09.09.2021. Saman med Ola Johan Settem.

"Vil regjeringa ha hemmeleghald framfor rettferd?", innlegg i Aftenposten 11.05.2021.

"Stortinget bestemmer, ikkje juristane", innlegg i Klassekampen 10.05.2021.

"Sure oppgulp frå naken keisar", innlegg i Klassekampen 05.05.2021.

"Norway: voluntary vaccination is the policy, though the law seems to allow for more", innlegg på Lex-Atlas: Covid-19 03.05.2021.

"Independent commission finds lack of preparedness for the pandemic, but praises the Nordic Model", innlegg på Lex-Atlas: Covid-19 21.04.2021.

"Aftenpostens politiske redaktør sporer av om jernbanepakken", innlegg i Aftenposten 13.04.2021. Saman med Christoffer Conrad Eriksen.

"Paragraf utan innhald?", kronikk i Klassekampen 09.04.2021. Saman med Christoffer Conrad Eriksen.

"Ugrei utgreiing. Kommentar til Høgsteretts betenkning til Stortinget HR-2021-655-P", ekspertkommentar på Juridika Innsikt 06.04.2021. Saman med Christoffer Conrad Eriksen.

"Ugrei utgreiing frå Høgsterett", kommentar på Rett24.no 06.04.2021. Saman med Christoffer Conrad Eriksen.

"Grunnlovrealistane i Høgsgterett", kronikk på Rett24.no 23.12.2020.

"Krise eller juleeventyr?", kronikk i Klassekampen 19.12.2020. Saman med Benedikte Moltumyr Høgberg og Christoffer Conrad Eriksen.

"Konstitusjonelt prokuratortriks i domstolsdebatten", kronikk på Rett24.no. 09.12.2020.

"Strasbourg slams old democracies on elections", innlegg på Verfassungsblog 1.8.2020.

"Stortingets upresise endring av Grunnlova § 89", ekspertkommentar på Juridika innsikt 26.06.2020.

"Feil avgjørelser til feil tid: Høyesteretts nylige Polen-kjennelser", kronikk på Rett24.no 25.03.2020. Terje Einarsen og Eirik Holmøyvik.

"For Norway it's Official: The Rule of Law is No More in Poland", innlegg på Verfassungsblog 29.02.2020.

"Ulvestrid mellom statsmaktene", kronikk på Rett24.no, 19.02.2020.

"På tide å revurdere dommarfullmektigordninga", kronikk på Rett24.no 27.01.2020.

"Norway's Heureka Moment?", innlegg på Verfassungsblog 11.09.2019.

"Difor bør Erna Solberg seie minst mogleg om Wara-saka", kronikk i Bergens Tidende 02.04.2019.

"Grunnlova forbyr ikkje internasjonale militæroperasjonar", lesarinnlegg i Aftenposten 09.01.2019. Eirik Holmøyvik, Benedikte Moltumyr Høgberg.

"Lærdommen fra Libya er at Grunnloven bør endres", kronikk i Aftenposten 24.12.2018. Eirik Holmøyvik, Benedikte Moltumyr Høgberg.

"Ei nokså ordinær regjeringskrise", kronikk i Agenda Magasin 16.10.2018.

"Grunnlovprosedyren bør reformerast", kronikk i Agenda Magasin 27.08.2018.

"Grunnloven hindrer en opplyst offentlig samtale om EØS", kronikk i Aftenposten 12.04.2018. Eirik Holmøyvik, Halvard Haukeland Fredriksen, Hans Petter Graver og Eivind Smith.

"Alt handlar om fleirtalets tillit", kronikk i Minerva 13.02.2018 (klikk for versjon utan betalingsmur).

"Sex, storting og valordning", kronikk i Aftenposten 28.01.2018.

"Grunnlovens grenseland", kronikk i Klassekampen 5. januar 2018. Også publisert i Rett24 som "Grunnlovsstridig tilknytning til EUs energibyrå?". Eirik Holmøyvik og Halvard Haukeland Fredriksen.

"Asylbarna er den nye ulven", kronikk i Agenda Magasin 15. november 2017. Også publisert i ABC Nyheter 17. november 2017.

"Dop i domstolane", kronikk i Agenda Magasin 23. september 2017.

"A Stress Test for Europe's Judiciaries", innlegg på Verfassungsblog 23. august 2017. Eirik Holmøyvik og Anne Sanders.

"Menneskerettane er ingen trugsel mot demokratiet vårt", kronikk i Dagens Næringsliv, 7. juli 2017 s. 20. Bak betalingsmur.

"Slik skal Erdogan styre", intervju i Morgenbladet 21. april 2017 s. 2.

"Sjølvstendet til domstolane er truga", intervju i Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 1 2017 s. 4-5.

"Ulvetid for den europeiske rettsstaten", kronikk i Agenda Magasin 26.02.2017. Også publisert i Dagsavisen 04.03.2017.

"Stortingets makt og avmakt", debattinnlegg i Aftenposten 06.02.2017.

"Statsrettsleg utpressing", debattinnlegg i Klassekampen 07.01.2017.

"Noreg må stå opp for Europas domstolar", kronikk i Aftenposten 30.11.2016.

"Formaljuss om finanstilsyn", kronikk i Dagens næringsliv 12.05.2016. Halvard Haukeland Fredriksen og Eirik Holmøyvik.

"Republikk pakka inn som monarki", kommentar i Agenda Magasin 07.04.2016.

"Ein juridisk floke", kronikk i Bergens Tidende 03.02.2016. Sigrid Eskeland Schütz, Eirik Holmøyvik, Ernst Nordtveit, Jørn Øyrehagen Sunde og Pål Lorentzen.

"Hagen-dom styrkar Stortinget", kronikk i Dagens næringsliv 27.02.2016.

"Justisministerens uryddighet", debattinnlegg i Aftenposten 29.01.2016. Eirik Holmøyvik og Anine Kierulf.

"Noen har snakket sammen. Hvorfor vurderes vår nye høyesterettsjustitiarius i en lukket prosess, av ukjente instanser og etter ukjente regler?", kronikk i Aftenposten 20.01.2016. Eirik Holmøyvik og Anine Kierulf.

"Harselas av religion", artikkel i Agenda Magasin, 12.01.2016.

"På tide å forplikte seg. En klimalov kan få norsk klimapolitikk tilbake på et ambisiøst spor", kronikk i VG, 27.02.2015 s. 24-25. Eirik Holmøyvik og Helga Rognstad.

"Kvifor har vi sjølvstendige domstolar?", kronikk i Rett på sak nr. 4 2014 s. 30-32.

"Stortinget må ta ansvaret selv", avisinnlegg i Klassekampen, 27.11.2014 s. 30. Eirik Holmøyvik og Jørgen Aall.

"Halvgjort er ikke velgjort: Uten de to paragrafene Stortinget har utsatt å behandle, er vårens grunnlovsreform ufullstendig", kronikk i Klassekampen, 21.11.2014 s. 22-23. Eirik Holmøyvik og Jørgen Aall.

"Er Grunnlova til hinder for krig?", avisinnlegg i Klassekampen, 17.09.2014 s. 23.

"Norway's Constitution at 200 years: A story of stability and change", innlegg på Verfassungsblog, 17.05.2014.

"Stortinget har alltid siste ord", avisinnlegg i Klassekampen, 09.04.2014 s. 23.

"Eit tilgjengeleg språk: Språkleg modernisering av Grunnlova er framfor alt eit demokratiseringsprosjekt. Det burde Venstre forstå", hovudinnlegg i Aftenposten (morgenutg.), Kultur & Meninger 05.03.2014 s. 5.

"Grunnlova er i grunnen ikkje så gammal som vi trur", Innsikt-artikkel i Bergens Tidende, 29.11.2013 s. 16-17.

«Din stemme teller», kronikk i Bergens Tidende, 19.02.2013. Eirik Holmøyvik, Henriette Sinding Aasen og Ragna Aarli.

"Naturleg med begge målformer", innlegg i Dag og Tid, 20.04.2012. Eirik Holmøyvik og Jørn Øyrehagen Sunde.

«Grunnlova og menneskerettane», kronikk i Bergens Tidende, 16.02.2012. Eirik Holmøyvik, Henriette Sinding Aasen og Ragna Aarli.

Undervisning

Haustsemesteret 2023:

 • Jus221 Rettsstaten
 • Jus297-2-A Comparative European Constitutional Law

 

Vårsemesteret 2023:

 • Jus135 Rettsstat og menneskerettar
 • Jus286a Constitution and Politics

 

  Publikasjoner

  Bøker

  • Regjeringen: Historien, makten og hverdagen (Jostein Askim, Yngve Flo, Eirik Holmøyvik, Kristoffer Kolltveit, Marte Mangseth, Bjørn Erik Rasch), Fagbokforlaget: Bergen 2024. 
  • Kriseregulering. Lovgivning under koronakrisen (Benedikte M. Høgberg, Eirik Holmøyvik, Christoffer C. Eriksen, red.), Fagbokforlaget: Bergen 2023.
  • Lærebok i forfatningshistorie (Eirik Holmøyvik og Dag Michalsen), Pax Forlag: Oslo 2015.
  • Kilder og årstall i forfatningshistorien (Eirik Holmøyvik og Dag Michalsen, red.), Pax Forlag: Oslo 2015.
  • Writing Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014 (Karen Gammelgaard and Eirik Holmøyvik, eds.), Bergahn Books: New York 2014. (Informasjonsside hos Berghahn Books, melding i Canadian Journal of History (via ProQuest))
  • Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014 (Eirik Holmøyvik, red.), Oslo 2013. (Informasjonsside hos Pax Forlag, melding i Historisk tidsskrift 04/2014 og i Nytt Norsk Tidsskrift 04/2014)
  • Maktfordeling og 1814, Fagbokforlaget: Bergen 2012. (Informasjonsside hos Fagbokforlaget, melding i Tidsskrift for Rettsvitenskap 03-04/2014, Historisk tidsskrift 03/2013)
  • Union og suverenitet - Noreg si folkerettslege stilling før 1905, Rettshistoriske studier nr. 14, Oslo 2004.

   

  Artiklar, bokkapittel

  • Eirik Holmøyvik og Dag Michalsen, «Constitutional History», i: Research Methods in Constitutional Law: A Handbook, redigert av David Law og Malcom Langford, Edward Elgar Publishing (forventa 2024).
  • Eirik Holmøyvik, «Konstitusjonell sedvanerett», i: Jussens venner 2023, s. 151-207.
  • Eirik Holmøyvik, «Ny vallov med konstitusjonelle nyvinningar: Klageordning og beredskap», i: Lov og rett 2023, s. 145-168.
  • Benedikte M. Høgberg, Christoffer C. Eriksen, Eirik Holmøyvik, «Rettslige rammer for krisehåndtering», i: Kriseregulering. Lovgivning under koronakrisen (Benedikte M. Høgberg, Eirik Holmøyvik, Christoffer C. Eriksen, red.), Fagbokforlaget: Bergen 2023, s. 61-91.
  • Benedikte M. Høgberg, Christoffer C. Eriksen, Eirik Holmøyvik, «Reguleringen av koronakrisen», i: Kriseregulering. Lovgivning under koronakrisen (Benedikte M. Høgberg, Eirik Holmøyvik, Christoffer C. Eriksen, red.), Fagbokforlaget: Bergen 2023, s. 93-118.
  • Eirik Holmøyvik, Benedikte M. Høgberg, Christoffer C. Eriksen, «Smittevernloven», i: Kriseregulering. Lovgivning under koronakrisen (Benedikte M. Høgberg, Eirik Holmøyvik, Christoffer C. Eriksen, red.), Fagbokforlaget: Bergen 2023, s. 119-146.
  • Eirik Holmøyvik, Benedikte M. Høgberg, Christoffer C. Eriksen, «Koronaloven», i: Kriseregulering. Lovgivning under koronakrisen (Benedikte M. Høgberg, Eirik Holmøyvik, Christoffer C. Eriksen, red.), Fagbokforlaget: Bergen 2023, s. 147-161.
  • Christoffer C. Eriksen, Benedikte M. Høgberg, Eirik Holmøyvik, «Regjeringens og forvaltningens myndighetsutøvelse», i: Kriseregulering. Lovgivning under koronakrisen (Benedikte M. Høgberg, Eirik Holmøyvik, Christoffer C. Eriksen, red.), Fagbokforlaget: Bergen 2023, s. 163-197.
  • Benedikte M. Høgberg, Eirik Holmøyvik, Christoffer C. Eriksen, «Menneskerettigheter i krise», i: Kriseregulering. Lovgivning under koronakrisen (Benedikte M. Høgberg, Eirik Holmøyvik, Christoffer C. Eriksen, red.), Fagbokforlaget: Bergen 2023, s. 199-222.
  • Eirik Holmøyvik, Benedikte M. Høgberg, Christoffer C. Eriksen ,«Domstolene», i: Kriseregulering. Lovgivning under koronakrisen (Benedikte M. Høgberg, Eirik Holmøyvik, Christoffer C. Eriksen, red.), Fagbokforlaget: Bergen 2023, s. 223-241.
  • Benedikte M. Høgberg, Christoffer C. Eriksen, Eirik Holmøyvik, «Smitteverntiltakene», i: Kriseregulering. Lovgivning under koronakrisen (Benedikte M. Høgberg, Eirik Holmøyvik, Christoffer C. Eriksen, red.), Fagbokforlaget: Bergen 2023, s. 243-275.
  • Anine Kierulf, Christoffer C. Eriksen, Eirik Holmøyvik, Benedikte M. Høgberg, «Offentlighet og demokratisk deltakelse», i: Kriseregulering. Lovgivning under koronakrisen (Benedikte M. Høgberg, Eirik Holmøyvik, Christoffer C. Eriksen, red.), Fagbokforlaget: Bergen 2023, s. 279-288.
  • Benedikte M. Høgberg, Christoffer C. Eriksen, Eirik Holmøyvik, «Regulering av krisen», i: Kriseregulering. Lovgivning under koronakrisen (Benedikte M. Høgberg, Eirik Holmøyvik, Christoffer C. Eriksen, red.), Fagbokforlaget: Bergen 2023, s. 757-792.
  • Christoffer C. Eriksen, Benedikte M. Høgberg, Eirik Holmøyvik, «Regulering av kriser», i: Kriseregulering. Lovgivning under koronakrisen (Benedikte M. Høgberg, Eirik Holmøyvik, Christoffer C. Eriksen, red.), Fagbokforlaget: Bergen 2023, s. 793-816.
  • Christoffer C. Eriksen og Eirik Holmøyvik, «Høyesteretts jernbanebetenkning: en statsrettslig avsporing», i: Lov og rett 2022, s. 28-52.
  • Eirik Holmøyvik, «The Right to an Effective (and Judicial) Examination of Election Complaints», i: European Yearbook of Human Rights 2021, redigert av Philip Czech, Lisa Heschl, Karin Lukas, Manfred Nowak, Gerd Oberleitner, Intersentia: Cambridge 2021, s. 541-567.
  • Eirik Holmøyvik, «§ 121», i: Grunn­loven, Historisk kommentar­utgave 1814-2020, redigert av Ola Mestad og Dag Michalsen, Oslo 2021, s. 1359-1400.
  • Eirik Holmøyvik, «§§ 27 og 29», i: Grunn­loven, Historisk kommentar­utgave 1814-2020, redigert av Ola Mestad og Dag Michalsen, Oslo 2021, s. 394-396.
  • Eirik Holmøyvik, «§ 14», i: Grunn­loven, Historisk kommentar­utgave 1814-2020, redigert av Ola Mestad og Dag Michalsen, Oslo 2021, s. 228-230.
  • Eirik Holmøyvik, «§ 12», i: Grunn­loven, Historisk kommentar­utgave 1814-2020, redigert av Ola Mestad og Dag Michalsen, Oslo 2021, s. 212-220.
  • Eirik Holmøyvik, «§ 3», i: Grunn­loven, Historisk kommentar­utgave 1814-2020, redigert av Ola Mestad og Dag Michalsen, Oslo 2021, s. 132-151.
  • Christoffer C. Eriksen og Eirik Holmøyvik, «Krig og kontroll: Stortingets rolle i norske kriger», i: Stortinget og den lange krigen 1991-2021, redigert av Tormod Heier og Micheline Egge Grung, Oslo 2021, s. 44-66. 
  • E. Holmøyvik, C.C. Eriksen & B.M. Høgberg, ‘Norway’ in J. King, O. Ferraz (et. al) (eds), The Oxford Compendium of National Legal Responses to Covid-19 (Oxford University Press, 2021).
  • Eirik Holmøyvik, «Electoral dispute resolution and the rule of law», i: Election dispute resolution. Tookit for strengthening electoral jurisprudence, Council of Europe 2020 s. 11-14.
  • Eirik Holmøyvik, «Den norske klageordninga ved stortingsval og europeisk rett», i: Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år, redigert av  Iris Nguyen Duy, Sunniva Bragdø-Ellenes, Inge Lorange Backer, Svein Eng og Bjørn Erik Rasch, Oslo 2020 s. 307-321.
  • Eirik Holmøyvik og Anne Sanders, «A Stress Test for Europe's Judiciaries», i: European Yearbook of Constitutional Law 2019, redigert av Hirsch Ballin, Ernst, van der Schyff, Gerhard, Stremler LLM, Maarten, T.M.C. Asser Press: Haag 2020 s. 189-312.
  • Eirik Holmøyvik, «Statsretten», i: Knophs oversikt over Norges rett, redigert av Harald Irgens-Jensen, 15. utgåve, 2019 s. 42-65. Saman med Karl Harald Søvig.
  • Eirik Holmøyvik, «Med instruks skal landet byggjast? Om Stortingets instruksjonsrett overfor regjeringa og rettsutvikling på statsrettens område», i: Tidsskrift for rettsvitenskap nr. 5 2018 s. 461-492.
  • Eirik Holmøyvik, «Reform av grunnlovprosedyren», i: Kritisk juss nr. 1 2018 s. 5-34.
  • Eirik Holmøyvik, «Constituent Power and Constitutionalism in 19th Century Norway», i: Reconsidering Constitutional Formation II Decisive Constitutional Normativity: From Old Liberties to New Precedence, redigert av Ulrike Müßig, 2018 s. 275-309.
  • Eirik Holmøyvik, «Europe and Norwegian Constitutionalism 1814-2014: From the Relationship between Parliament and King to the EEA», i: European Law and National Constitutions, redigert av Peter-Christian Müller-Graff, Hans-Petter Graver og Ola Mestad, Berlin 2016 s. 31-48.
  • Eirik Holmøyvik, «Pragmatisk radikalisme: Grunnlovas maktfordeling frå 17. mai til 4. november 1814», i: Overgangstid: Forargelse og forsoning høsten 1814, redigert av Ruth Hemstad og Bjørn Arne Steine, Oslo 2016 s. 197-209.
  • Eirik Holmøyvik, «Deux siècles de séparation horizontale des pouvoirs en Norvège», i: Revue française de droit constitutionnel, no. 106, 2016 s. 323-334.
  • Eirik Holmøyvik, «Prøvingsrett og tilbakeverknadsforbod. Borthen-dommen i Rt. 1996 s. 1415 og rettsutviklinga», i: Rettsavklaring og rettsutvikling. Festskrift til Tore Schei (Gunnar Bergby, Magnus Matningsdal, Jens Edvin A. Skoghøy og Toril M. Øie, red.), Oslo 2016 s. 210-242.
  • Eirik Holmøyvik, «Norway's Constitutional Acrobatics under the EEA Agreement», i: The European Union's Non-Members: Independence under Hegemony? (Erik Oddvar Eriksen and John Erik Fossum, red.), London: Routledge 2015 s. 137-152.
  • Eirik Holmøyvik, «Folkesuverenitet, likskap og menneskerettar i 1814», i: Grunnloven og velferdsstaten (Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal, red.), Bergen 2014 s. 29-46.
  • Eirik Holmøyvik, «The Changing Meaning of "Constitution" in Norwegian Constitutional History», in: Writing Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014 (Karen Gammelgaard and Eirik Holmøyvik, eds.), New York: Berghahn Books 2014 pp. 43-59.
  • Karen Gammelgaard and Eirik Holmøyvik. «The Norwegian Constitution as a Text», in: Writing Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014 (Karen Gammelgaard and Eirik Holmøyvik, eds.), New York: Berghahn Books 2014 pp. 1-17.
  • William B. Warner, Eirik Holmøyvik, and Mona Ringvej. «The Thing That Invented Norway», in: Writing Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014 (Karen Gammelgaard and Eirik Holmøyvik, eds.), New York: Berghahn Books 2014 pp. 21-42.
  • Eirik Holmøyvik, «On the Origins of Judicial Independence», in: The Independence of Judges (Nils A. Engstad, Astrid Lærdal Frøseth and Bård Tønder, eds.), The Hague 2014 pp. 45-53.
  • Eirik Holmøyvik, «Grunnlova og avtalene med EU: Pragmatismens siger, det konstitusjonelle demokratiets tap», i: Det norske paradoks. Om Norges forhold til Den europeiske union (Erik Oddvar Eriksen og John Erik Fossum, red.), Oslo 2014 s. 42-59.
  • Eirik Holmøyvik, «Tolkingar av Grunnlova», i: Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014 (Eirik Holmøyvik, red.), Oslo 2013 s. 11-31.
  • Eirik Holmøyvik, «Mellom revolusjon og restaurasjon: Striden om Grunnlovas vesen 1824-1884», i: Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014 (Eirik Holmøyvik, red.), Oslo 2013 s. 307-337.
  • Eirik Holmøyvik, «Maktfordeling under eineveldet - J. F. W. Schelgel og Eidsvollgrunnlova», i: Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollmennenes læretid i København (Ola Mestad, red.), Oslo 2013 s. 260-282.
  • Eirik Holmøyvik, «'Sikker konstitusjonell praksis'? Grunnlova og Noregs avtaler om suverenitetsoverføring», i: Nytt Norsk Tidsskrift nr. 2 2013 s. 117-125. Nominert av Nytt Norsk Tidsskrift til prisen Årets tidsskriftartikkel for 2013 på Universitetsforlaget.
  • Eirik Holmøyvik, «’Frihed er skadelig’ - Holberg, einevelde og maktfordeling», i: Ludvig Holbergs naturrett (Eiliv Vinje og Jørgen Magnus Sejersted, red.), Oslo 2012 s. 62-77.
  • Eirik Holmøyvik, «Bruk av norske styrkar utanfor Noreg - statsrettslege utfordringar i fortid og notid», i:Jussens venner nr. 3 2012 s. 184-215. Nominert av Jussens venner til prisen Årets tidsskriftartikkel for 2012 på Universitetsforlaget.
  • Eirik Holmøyvik, «Nokre historiske utviklingsliner for domstolanes sjølvstende i Noreg», i: Dommernes uavhengighet. Den norske dommerforening 100 år (Nils Asbjørn Engstad, Astrid Lærdal Frøseth og Bård Tønder, red.), Bergen 2012 s. 99-125.
  • Eirik Holmøyvik, «Grunnlova § 93 og læra om "lite inngripende" myndigheitsoverføring i lys av nyare konstitusjonell praksis», i: Lov og rett, nr. 8 2011 s. 447-471. Nominert av Lov og rett til prisen Årets tidsskriftsartikkel for 2011 på Universitetsforlaget.
  • Eirik Holmøyvik og Jørgen Aall, «Grunnlovsfesting av menneskerettane», i: Tidsskrift for rettsvitenskap, nr. 2 2010, s. 327-374.
  • Eirik Holmøyvik, «Nikolaus Gjelsvik og rettsmålet», i: Festskrift til Juristmållaget (Gunnar O. Hæreid, Kåre Lilleholt, Ingvild Risnes Skeie og Merete Tollefsen, red.) Oslo 2010 s. 79-89.
  • Eirik Holmøyvik, «A little bit of This and a little bit of That - the Complexity of Legal Reception», i: Rendezvous of European Legal Cultures (Jørn Øyrehagen Sunde og Knut Einar Skodvin, red.), Bergen 2010 s. 45-59.
  • Eirik Holmøyvik, «Mellom to konstitusjonelle epokar. Nicolai Wergeland sitt grunnlovsutkast i 1814», i: Forfatningsteori møter 1814 (Dag Michalsen, red.), Oslo 2008 s. 182-214.
  • Eirik Holmøyvik, «Suveren suverenitet? Det 9. bodordet i ein folkerettsleg samanheng», i: Dekalogen - 13 essay om menneske og samfunn i skjeringspunktet mellom rett og religion (Jørn Øyrehagen Sunde, red.), Bergen 2008.
  • Eirik Holmøyvik, «Årsaker til utviklinga av prøvingsretten i Noreg og Danmark», i: Tidsskrift for Rettsvitenskap, nr. 5 2007, s. 718-779.
  • Eirik Holmøyvik, «Den britiske modellen for domstolsprøving av lovgjeving etter Human Rights Act. Eit førebilete for andre land?», i: Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter, nr. 3 2006, s. 232-239.
  • Eirik Holmøyvik, «Verkshøgdevurderinga for fotografi», i: Festskrift til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i anledning 25-års jubileet (Johan Giertsen og Hans Fredrik Marthinussen, red.), Bergen 2005 s. 96-108. Elektronisk versjon (pdf-format).
  • Eirik Holmøyvik, «The Theory of Sovereignty and the Swedish-Norwegian Union of 1814», i: Journal of the History of International Law, nr. 2 2005 s. 137-156.
  • Eirik Holmøyvik, «Suverenitetsteorien og unionen», i: Rett, Nasjon, Union. Den svensk-norske unionens rettslige historie, Oslo 2005 s. 79-96.

   

  Bokmeldingar

  • Marthe Hommerstad, Christian Magnus Falsen - Stridsmannen (Oslo, Cappelen Damm 2015), i: Klassekampen: Bokmagasinet 19.12.2015.
  • Hans Petter Graver, Dommernes krig - Den tyske okkupasjonen 1940-1945 og den norske rettsstaten (Oslo: Pax Forlag 2015), i: Klassekampen: Bokmagasinet 05.09.2015.
  • Kári á Rogvi, West-Nordic Constitutional Judicial Review - A Comparative Study of Scandinavian Judicial Review and Judicial Reasoning (Copenhagen: DJØF Publishing 2013), i: European Public Law nr. 3 2015 s. 598-604.
  • Trond Nordby, Grunnlov og styreform: Norge 1814-2010, i: Lov og rett, nr. 5 2011 s. 312-314.

   

   

                                   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Europarådet

  Veneziakommisjonen

  Eg har sidan 2016 vore medlem (frå 2016-2022 møtande varamedlem) for Noreg i European Commission for Democracy through Law, også kjend som Veneziakommisjonen. Dette er Europarådets ekspertorgan for konstitusjonell rett. Kommisjonen arbeider innanfor tre område: 1. demokratiske institusjonar og grunnleggjande rettar. 2. Konstitusjonsdomstolar og vanlege domstolar. 3. Demokratiske val, referenda og politiske parti. Veneziakommisjonen evaluerer konkrete grunnlov- og lovreformar i dei 61 medlemsstatane, lagar europeiske retningsliner om rettsstatlege emne på grunnlag av folkerett og komparativ rett, og gjev partsinnlegg (amicus curiae) til nasjonale konstitusjonsdomstolar og Den europeiske menneskerettsdomstolen. Sjå kommisjonens heimeside www.venice.coe.int for meir informasjon.

  Eg har vore rapportør på 27 rapportar (opinions) om konkrete lov- og grunnlovreformar eller amicus curiae-innlegg til konstitusjonsdomstolar, 1 amicus curiae-innlegg til Den europeiske menneskerettsdomstolen og 1 rapport med generelle retningsliner eller standardar.

   

  Grunnlovsreform

   

  Domstolsreform, domstolanes sjølvstende

   

  Amicus Curiae-innlegg til storkammeret i Den europeiske menneskerettsdomstolen i saka Mugemangango mot Belgia, saksnr. 310/15.

  • CDL-AD(2019)021-f, Mémoire amicus curiae pour la Cour européenne des Droits de l’Homme en l’affaire Mugemangango c. Belgique sur les garanties procédurales qu'un État doit fournir dans le cadre d'une procédure de contestation du résultat d’une élection ou de répartition des sièges

   

  Valreform

   

  Parlament og regjering

   

  Uavhengige institusjonar

   

  Rettsstat og forvaltning

   

  Retningsliner for løysing av valtvistar