Elisabeth Aronsen Straume

Stilling

Rådgiver

Tilhørighet

Arbeid
  • Saksbehandler og rådgiver i saker om tilrettelegging for studenter med særskilte behov.
  • Planlegging og koordinering av eksamensavvikling
  • Eksamensreglement
  • Fakultetsstyrerepresentant for teknisk/administrativ gruppe
  • Medlem i Læringsmiljøutvalget (representant for Nettverk for tilrettelegging)