Elon Donald Gullberg

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Molekylære mekanismer av celleadehsion

Gullberg laboratoriet har undersøkt integrin α11β1, som uttrykkes på delsett av normale fibroblaster og på karcinom-assosierte fibroblaster. Celler som mangler α11β1, viser forstyrret cellekollagen-interaksjoner, endret metalloproteinasesyntese og redusert celleproliferasjon. Store prosjekter innenfor gruppen tar sikte på å forstå hvilken rolle denne kollagenreseptoren og andre fibroblastinteginer har i løpet av helsen og sykdommen.

Undervisning

MEDOD1

MEDOD2

BMED320

BMED325

BMED330

FARM260

Publikasjoner
Curriculum vitae

1990 Phd Medical Chemistry, Uppsala University

1990-1992 Post Doc, Molecular Biology Institute, University of California Los Angeles

1993-2003 Researcher, Uppsala University

2004- today Professor, Department of Biomedicine, UoB