Endre Tvinnereim

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for politikk og forvaltning

Forskning

Jeg underviser og forsker på miljøreguleringer og meninger om miljøtiltak som f.eks. vindkraft, skogplanting og karbonfangst og -lagring. Jeg underviser hovedsaklig på kursene Climate Policy (GOV108/GOV109) og Norsk politikk (GOV103). Tidligere har jeg vært emneansvarlig for innføringskurset i samfunnsvitenskapelig metode, MET102, og politisk styring og regulering (209).

Fra februar 2020 til februar 2022 hadde jeg permisjon grunnet verv som byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen.

Se engelsk versjon for ytterligere detaljer.

Publikasjoner
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin