Erik Knudsen

Stilling

Førsteamanuensis, mediebruks- og publikumsforskning

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Erik Knudsen er førsteamanuensis i medievitenskap innen mediebruks- og publikumsforskning. Han leder også en arbeidspakke i MediaFutures Research Centre for Responsible Media Technology and Innovation og er projsketleder for prosjektet NEWSREC. Han tok sin postdoc ved The Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE) og har doktorgrad ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. Knudsen har spisskompetanse innen kvantitativ medie- og publikumsforskning, fragmentering og polarisering av mediebruk, effekter av bruk av nye og etablerte medier, tillit til journalistikk og politisk kommunikasjon. Han har skrevet doktoravhandling om medienes fremstillingsmakt og innvirkning på holdninger og institusjoner – med utgangspunkt i medienes omtale av NAV. Videre har han bred erfaring innen forsking som benytter eksperimentelle design og avanserte statistiske analyser av medietekster og meningsdanning. Hans arbeid har blitt publisert i anerkjente tidsskrift som Journal of Communication, Political Communication, Digital Journalism, Journalism og Journalism Studies. 

Formidling

 

 

Knudsen er faglig ansvarlig for Medieundersøkelsen og presenterer den årlige Medieundersøkelsen ved Nordiske Mediedager. Knudsen uttaler seg ofte som ekspertkilde i mediene og har skrevet en rekke kronikker.

Se Knudsens Ted-talk her: https://www.youtube.com/watch?v=B3qHJC5LwJQ

Se Knudsens PechaKucha her: "Hvordan påvirkes vi av medienes vinkling?"

Se den første delen av Knudsens presentasjon på Forsker Grand Prix i Bergen 2014: https://vimeo.com/136707016

Undervisning

Foreleser

MEVI 102: Medienes publikum: mediebruk og meiningsdanning 

MEVI 100: Examen facultatum - Introduksjon til media og kommunikasjon 

MEVI 101: Media: Institutions og History

MEVI 111: An Introduction to the Norwegian Media System in a Global Context

 

Kursleder

MEVI 317: Nyhetsmedienes dagsorden, kilder og effekter 

Publikasjoner

Publikasjoner:

For en oppdatert liste over mine publikasjoner se min profil på Google scholar.

 

2024
2023
2022
2021
2020
2018
2016
2013

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

2021: NEWSREC: The Double-edged Sword of News Recommenders’ Impact on Democracy

2016: Konsekvenser av kamuflert reklame for lesernes tillit til journalistikk

2011-2015: Dokotrgradsprosjekt: "Journalistikkens fremstillingsmakt"

2012-2013: Medlem i programrådskomitéen for Christieseminaret 2013

2013: Leder av programrådskomitéen for Christieseminaret 2013