Erling Johannes Husabø

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Undervisning

JUS241 Strafferett

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Faglig foredrag
Vitenskapelig monografi
Fagbok
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Rapport
Populærvitenskapelig artikkel
Anmeldelse
Populærvitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Doktorgradsavhandling
Leserinnlegg
Kronikk
Poster
Annet
Leder

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Bøker

Artiklar og publiserte føredrag

Rapportar

Kronikkar

 

(Lenkje til pdf-dokument)

 

Kompetanse

F. 1961

1986 Cand.jur. ved UiB

1986-1988 Konsulent/førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling 1988-1992 Stipendiat ved Juridisk fakultet, UiB

1993-1995 Førsteamanuensis ved Juridisk fakultet, UiB

1994 Dr. juris på avhandlinga "Rett til sjølvvalt livsavslutning?"

1995 Melzerpris for yngre forskarar, UiB

1995-1997 Professorstipendiat ved Juridisk fakultet, UiB

1998-d.d Professor ved Juridisk fakultet, UiB

1999-2001 Prodekanus II ved Det juridiske fakultet, UiB

2000-2004: Medlem av Nasjonalt råd for prioriteringer i helsevesenet 2004-2008: Medlem av Bioteknologinemnda

2007-2019 Leiar av Stortingets ansvarskommisjon

2008-2009 Medlem av Metodekontrollutvalet

2010/2011 Kst. lagdommar i Gulating lagmannsrett (10 mnd)

2019-d.d Medlem av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings, overvåknings- og sikkerhetstjenester (EOS-utvalget)