Frode Helmich Pedersen

Stilling

Professor, nordisk litteraturvitenskap

Tilhørighet

Forskergrupper

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Fagbok
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Programledelse
Faglig foredrag
Kronikk
Intervju
Brev til redaktøren
Populærvitenskapelig foredrag
Programdeltagelse
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Anmeldelse
Leserinnlegg
Faglig kapittel
Vitenskapelig monografi
Oversatt kapittel
Oversatt bok
Annet
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Doktorgradsavhandling
Leder

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin