Geir Ersland

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for fysikk og teknologi

Forskergrupper

Forskning
  • Carbon Capture, Utilisation and Storage
  • Hydrogen 
  • Gas Hydrates
  • Flow in porous media
  • Magnetic Resonance Imaging (MRI)
  • Positron Emission Tomography (PET)

 

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig foredrag
Poster
Doktorgradsavhandling
Mastergradsoppgave
Faglig foredrag
Intervju
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin