Gerd Johannessen

Stilling

Seniorrådgiver, Seksjon for lønn

Tilhørighet

Arbeid

Prosessansvarlig for lønnsprosessene i lokal forvaltning ved UiB
Delta i lokal forvaltningsgruppe på UiB på hvers av hovedprosesser, nasjonal forvaltningsgruppe med prosessansvarlige, driftsmøter med DFØ
Prosjektet "Bedre arbeidshverdag"
Bidra til endringer / forbedringer av rutiner knyttet til lønnsprosesser internt, intern opplæring i seksjonen
Innsikt- og innsynshenvendelser

 

Publikasjoner
Mastergradsoppgave
Rapport
Vitenskapelig artikkel
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin