Gita Pattanaik Rongevær

Stilling

Seniorkonsulent, studie- og eksamenskonsulent for fransk og russisk - PERMISJON TIL JULI 2024!

Tilhørighet

Arbeid

Studiekonsulent for fransk og russisk.
Eksamen og timeplanar for fransk, russisk. 

 

 • Studierettleiing
 • Emne- og studieplanar
 • Studentutveksling
 • Sakshandsaming
 • Godkjenningssaker og/eller innpassingssaker
 • Sekretær, programstyra
 • Fagutvikling og rådgiving
 • Infosenteret ved HF
 • Eksamensadministrasjon
 • Undervisningsplanlegging og eksamensplanlegging
 • Studentsøknadar knytt til eksamen og utsett/tilrettelagt eksamen
 • Frukostmøte studentane
 • NORCAM (NORPART)