Grethe Marie Aarbakke

Stilling

Overingeniør

Tilhørighet

Institutt for biovitenskap (BIO)

Publikasjoner
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin