Gro Tjalvin

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Forskergrupper

Forskning

Helse etter Sløvåg-ulykken

RHINESSA (Respiratory Health In Nort​hern Europe, Spain and Australia)

SAFEWORKERS  (Safe Work Conditions by Innovative Research and Education)

SHInE (Effects of interventions to prevent work-related asthma, allergy and other hypersensitivity reactions in Norwegian salmon industry workers): Prosjektbanken NFR

Publikasjoner
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling
Short communication
Poster
Lærebok
Fagartikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

MOOC: Occupational Health in Developing Countries

Prosjekter

Helse etter Sløvåg-ulykken

RHINESSA (Respiratory Health In Nort​hern Europe, Spain and Australia)

SAFEWORKERS  (Safe Work Conditions by Innovative Research and Education)

SHInE (Effects of interventions to prevent work-related asthma, allergy and other hypersensitivity reactions in Norwegian salmon industry workers): Prosjektbanken NFR