Gunhild Agdesteen

Stilling

Seniorkonsulent, TVEPS-koordinator

Tilhørighet

Arbeid

Koordinator for TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring.

I TVEPS trener vi studenter fra 17 ulike helse- og sosialfagsutdanninger i tverrfaglig samarbeid. Det gjør vi ved å sette sammen studenter fra ulike profesjoner i tverrfaglige grupper à 4-5 studenter, der hver gruppe skal jobbe sammen om et felles oppdrag ute på en praksisarena. TVEPS-praksis er berammet til 20 timers arbeid for studentene, og omlag tusen studenter får på denne måten trent på tverrprofesjonelt samarbeid hvert år gjennom TVEPS. Vi har samarbeid med over hundre ulike praksissteder, hovedsakelig i Bergen og Øygarden kommune.

Publikasjoner