Guro Årdal Rekkedal

Stilling

Universitetslektor

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Poster
Brev til redaktøren
Sammendrag/abstract
Vitenskapelig foredrag
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin