Gyri Smørdal Losnegaard

Stilling

Forsker, prosjektleder for Norsk Ordbok a-h (NO-AH)

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Frå 1. august 2020 har eg vore prosjektleiar og hovudredaktør for prosjektet Norsk Ordbok a-h (NO-AH) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) ved Universitetet i Bergen. NO-AH er eitt av to større ordbokprosjekt ved UiB. Hovudmåla i prosjektet er å revidere dei eldste delane av Norsk Ordbok, dvs. alfabetstrekket a-h, og å lage ei moderne og komplett nettutgåve. I samarbeid med Språksamlingane og fagmiljøa ved LLE arbeider vi med å byggje opp eit leksikografisk miljø, oppdatere dei digitale språkressursane i prosjekta og gjere desse ressursane tilgjengelege for brukarane.

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Faglig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Intervju
Vitenskapelig foredrag
Poster
Vitenskapelig monografi

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Kompetanse

Natural Language Processing, allmenn lingvistikk, korpuslingvistikk