Gyri Teien Haugland

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskergrupper

Undervisning

MOL103 Genestruktur, funksjon og applikasjoner 

BIO273 Fiskeimmunologi

MOL270 Bioetikk

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Sammendrag/abstract
Poster
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Rapport
Populærvitenskapelig artikkel
Faglig kapittel
Faglig foredrag
Mastergradsoppgave
Fagartikkel
Intervju
Fagbok
Doktorgradsavhandling
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin