Hanne Årskog

Stilling

Rådgiver, Prosjektleder/saksbehandler arkeologiske undersøkelser

Tilhørighet

Arbeid

Prosjektleder/saksbehandler arkeologiske undersøkelser.

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Intervju
Vitenskapelig artikkel
Poster
Nettsider (opplysningsmateriale)
Populærvitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Telefonnummer kontor

Tlf +47 55 58 26 65