Hanne Årskog

Stilling

Rådgiver , Prosjektleder/saksbehandler arkeologiske undersøkelser

Tilhørighet

Avdeling for kulturhistorie Fornminneseksjonen Universitetsmuseet i Bergen

Arbeid

Prosjektleder/saksbehandler arkeologiske undersøkelser.

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Intervju
Vitenskapelig artikkel
Nettsider (opplysningsmateriale)
Poster
Populærvitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Telefonnummer kontor

Tlf +47 55 58 26 65