Harald Nedrebø

Stilling

Overingeniør , EPOS, nettsider, outreach

Tilhørighet

Institutt for geovitenskap

Arbeid

01.2022 -> EPOS (European Plate Observing System): Teste nettsider og dataportal, outreach og administrasjon.

06.2018 - 12.2021: COLORS (COulping Lithosphere defORmation and Stratigraphy) Project: Administrator, webdesign og databaser, geologiske modeller (TecMod2D), skrive vitenskapelig artikkel.

 

Publikasjoner