Heidi Lie Andersen

Stilling

Førsteamanuensis, Botanikk

Tilhørighet

Forskergrupper

Publikasjoner
Faglig foredrag
Kronikk
Vitenskapelig artikkel
Intervju
Annen presentasjon
Populærvitenskapelig foredrag
Dokumentar
Populærvitenskapelig artikkel
Brosjyre
Vitenskapelig foredrag
Programdeltagelse
Museumsutstilling
Doktorgradsavhandling
Populærvitenskapelig bok
Poster
Faglig kapittel
Rapport
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Kompetanse