Hrvoje Miletic

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Mastergradsoppgave
Fagartikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Poster
Brev til redaktøren
Doktorgradsavhandling
Sammendrag/abstract

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin