Hrvoje Miletic

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for biomedisin

Forskergrupper

Publikasjoner
Fagartikkel
Mastergradsoppgave
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Poster
Brev til redaktøren
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Doktorgradsavhandling
Sammendrag/abstract

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin