Ingrid Birce Müftüoglu

Stilling

Seniorrådgiver

Tilhørighet

Det juridiske fakultet

Arbeid

Jeg jobber med forskningsrådgiving på feltene fagevalueringer, strategisk utvikling, tverrfaglige satsinger, karriereutvikling, eksternfinansiering og forskningspolitikk. Jeg har vært prosjektleder for gjennomføringen av JUREVAL (evalueringen av rettsvitenskap i Norge), koordinator for fakultetets strategiprosess 2023-2030 og er sekretær i forskningsutvalget. 

Jeg har ph.d. i kulturvitenskap (UiB/Uni Rokkansenteret) og gått et post doktor-løp ved institutt for sosialantropologi (UiB) innen tema næringsliv og samfunnsansvar. Jeg har også erfaring fra forvaltningen med analyse og utredningsarbeid for DIKU der jeg særlig jobbet med det grønne skiftet og bærekraftig utviklig innen utdanningssektoren.

 

Publikasjoner
Fagartikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Faglig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Kronikk
Poster
Leserinnlegg
Populærvitenskapelig foredrag
Doktorgradsavhandling
Intervju
Anmeldelse
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Programdeltagelse
Leder
Populærvitenskapelig artikkel
Mastergradsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin