Ingrid Kvåle Faleide

Stilling

Stipendiat

Tilhørighet

Institutt for politikk og forvaltning

Publikasjoner
Populærvitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig artikkel
Intervju
Nettsider (opplysningsmateriale)
Vitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin