Ingrid Rundberg

Stilling

Universitetslektor

Tilhørighet

Institutt for design

Forskning

– Jeg bruker hovedsakelig design som et verktøy for undersøke og stille spørsmål uten å forvente å få så mange svar, men snarere å skape en form for refleksjon. I mitt mastergradsprosjekt, undersøkte jeg forholdet mellom stat og samfunnsborger via design. Dette gjennom utstillingen som arena for dialog og utforskning. Andre temaer jeg har undersøkt via design er for eksempel verdensrommet, politikk, arkivet og samlingen. Jeg arbeider ofte med kombinasjoner av flere medier, både analoge og digitale, og gjerne i samarbeid med andre.

Bio

Ingrid Rundberg er stipendiat knyttet til Institutt for design. Hun har tidligere vitenskaplig vært assistent ved Institutt for design, og har hatt ansvar for risografverkstedet, og hun driver et forlag med stor interesse for publikasjoner, presse, taktilitet, og det tredimensjonale. Rundberg har også vært en del av Bergen Designinkubator.