Ingunn Hindenes Thorseth

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for geovitenskap

Forskergrupper

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Poster
Leserinnlegg
Rapport
Vitenskapelig foredrag
Doktorgradsavhandling
Intervju
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Faglig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Sammendrag/abstract
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Mastergradsoppgave
Populærvitenskapelig foredrag
Annet
Populærvitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin