Ingvild Aukrust

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Poster
Short communication
Vitenskapelig foredrag
Doktorgradsavhandling
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin