Irina Anisimova

Stilling

Gjesteforsker

Tilhørighet

Institutt for fremmedspråk

Publikasjoner
Populærvitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Intervju
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin