Jörn Kersten

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Teoretisk partikkelfysikk

Formidling

Relativistisk Kvantemekanikk og Feltteori (PHYS203)

Kvantefeltteori og Standardmodellen (PHYS342)

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Mastergradsoppgave
Doktorgradsavhandling
Faglig kapittel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Publikasjoner i INSPIRE