Jan Aksel Angeltvedt

Stilling

Høgskolelærer/øvingslærer, Emneansvarlig, TVP204/260, Bachelor i Film- og TV-produksjon

Tilhørighet

Undervisning

1. amanuensis, hovedlærer i Produksjon, Den Norske Filmskolen, Bachelorstudiet