Jan Byška

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Institutt for informatikk

Publikasjoner
Leder
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin