Jarle Peder Berntsen

Stilling

Universitetslektor

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Numerical Ocean Modeling and Fluid Flow

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Faglig foredrag
Poster
Vitenskapelig foredrag
Leder
Rapport
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Doktorgradsavhandling
Mastergradsoppgave
Populærvitenskapelig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin