Jeppe Kolding

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskergrupper

Forskning

Fiskeribiologi

Livshistorie teori

Limnologi

Forvaltning

Undervisning

MNF 115 - Naturfagleg perspektiv på bærekraftig utvikling

MAR 230 - Fiskeriøkologi

MAR 339 - Fiskerimodeller

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Fagartikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Rapport
Doktorgradsavhandling
Fagbok
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Faglig foredrag
Mastergradsoppgave
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Faglig kapittel
Leserinnlegg
Dokumentar
Leder
Hovedfagsoppgave
Poster
Database
Kompendium
Populærvitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter
Kompetanse

Dr. Scient (1994) Fiskeribiologi