Johan Randulf Petter Giertsen

Stilling

Professor

Tilhørighet

Det juridiske fakultet

Forskergrupper

Publikasjoner
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Faglig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig monografi
Rapport
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Leder
Vitenskapelig artikkel
Annet
Kronikk
Vitenskapelig foredrag
Annet produkt
Lærebok
Populærvitenskapelig artikkel
Leserinnlegg
Fagbok
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin