Johanne Kalsaas

Stilling

Stipendiat , russisk media og kommunikasjon

Tilhørighet

Institutt for fremmedspråk

Forskergrupper

Forskning

Jeg forsker på hvordan regimevennlig og antivestlig propaganda spres på russisk internett, med særlig fokus på brukerdebatter om Norge. Hvordan ser Kremls kamp om diskursivt hegemeoni ut i et medielandskap stadig mer preget av sosiale nettverk og brukerskapt innhold? Hvordan spres manipulerende budskap, desinformasjon og konspirasjonsteorier om Vesten generelt og Norge spesielt seg på russiskspråklig internett? Dette er noen av spørsmålene PhD-prosjektet mitt undersøker.

Hvordan jobber Putins digitale gerilja? [Morgenbladet]

Publikasjoner
Intervju
Faglig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Programdeltagelse
Kronikk
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Programledelse
Lydmateriale

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Kalsaas, Johanne (2021). Beyond borders: Transnational turn of Russian refugee aid. In Jumbert & Pascucci (Eds.) Citizen Humanitarianism at European Borders. Routledge.

Kalsaas, Johanne (2021). Kald krig i kommentarfeltet? Historien om Frode Berg på russisk internett. Nordisk Østforum, 35, 257-279. https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/3379