John-Wilhelm Flattun

Stilling

Universitetsbibliotekar , Fagreferent for kunsthistorie, teatervitenskap og engelsk litteratur

Tilhørighet

Seksjon for utdannings- og forskningsstøtte Universitetsbiblioteket

Forskergrupper

Forskning
 • Retorikk og propaganda
 • Tidligmoderne litteratur og kunst
 • Middelalderlitteratur og kunst
 • Drager
 • Kunst og makt
 • Kildekritikk
 • Universitetspedagogikk
Undervisning
 • Retorikk og kunst
 • Kunst i middelalderen
 • Resepsjonsteori
 • Metaforteori i kunsten
 • Informasjonskompetanse
 • Informasjons- og referansehåndtering
 • Akademisk skriving
Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Poster
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Anmeldelse
Rapport
Populærvitenskapelig foredrag
Mastergradsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Verv