Jorunn Drageset

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Forskergrupper

Forskning

Ensomhet hos eldre; Livsglede hos eldre; Helserelatert livskvalitet hos eldre sykehjemsbeboere uten kognitiv svikt med og uten kreftdiagnose; Helsereltatert livskvalitet hos eldre over 80 år med kreftdiagone innlagt på somatisk sykehus

 

Undervisning

Tilknyttet master i Helse og samfunn

Livskvalitet; Pasientrapporterte data (PROM); Aldring og helse; Ensomhet; Skrøpelighet; Survey

Publikasjoner
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Helse og livskvalitet hos elektive kreftpasienter over 80 år i somatisk sykehus

"Hver dag hele livet" - implimentering av livsgledefaktorer i sykehjem

Helsefremmende faktorer i livsgledesykehjem - med fokus på pasienter