Kari Anne Klovholt Drangsland

Stilling

Postdoktor

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Kari Anne K. Drangsland disputerte for doktorgraden sin ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) i  januar 2021. Fra 1. april 2021 er hun tilsatt som postdoktor på TemPro-prosjektet - ledet av Jessica Schultz ved CMI - der SKOK er en av partnerne. Drangsland er arbeidspakkeleder for det etnografiske arbeidet i TemPro.

Drangsland er utdannet samfunnsgeograf ved Universitetet i Bergen (2007). Som stipendiat inngikk hun i forskningsprosjektet "Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration" (Norges Forskningsråd). Hennes doktorgradsprosjekt var en utforskning av tid og temporalitet knyttet til irregulær migrasjon i Hamburg. Les doktorgradsavhandlingen hennes her. Tid og temporalitet er fortsatt sentralt i hennes forskning. s

Før dette jobbet Drangsland som forsker, konsulent og universitetslektor innen migrasjon, byutvikling og planlegging. Særlig har hun jobbet med spørsmål knyttet til norsk asyl- og integrasjonspolitikk, og diversitet, deltakelse og migrasjon i stedsplanleggingen. Hun var med å opprette master- og etterutdanningskurset «Planlegging og samfunn» ved Institutt for geografi i 2010, og var i en årrekke emnesansvarlig for kurset. Hun har også ledet og undervist flere kurs ved Bergen Arkitektskole (2017, 2019, 2023). 

I 2007 var Drangsland med å grunnlegge Senter for byøkologi i Bergen. Senter for byøkologi er i dag en plattform for arbeid knyttet til migrasjon og stedsutvikling, i spenningsfeltet mellom kunst, arkitektur og forskning. Gjennom senteret har Drangsland ledet en rekke tverrfaglige prosjekter. Flere av disse har vært gjennomført som deltakende og eksplorative prosesser. I 2011 ble senteret tildelt "Anette Tommesens Minnepris" (Norwegian Association for Asylum Seekers) for sitt forsknings- og design, og kunstneriske arbeid knyttet til forholdet mellom asylmotak og nærmiljø. I 2011 ble senteret nominert (en av tre) til Norsk Forms designprisen "Årets unge designer" for dette arbeidet. 

Drangsland er leder av forskergruppen Kjønn, migrasjon og ulikhet ved SKOK og medlem av forskergruppen Kjønns- og seksualitetsforskningens grunnlagsproblemer.

Hun har vært gjesteforsker ved Universität Hamburg (2018) og ved Centre for Global Migration Studies ved Universität Göttingen (2021). I 2023 hadde hun en 20 % stilling som førsteamanuensis i samfunnsgeografi ved Høgskulen på Vestlandet, der hun underviste i bærekraft, migrasjon, politisk geografi og geografi didaktikk.

Drangsland er styremedlem i Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning, i Norsk nettverk for Migrasjonsforskning (NNMF) og i Nordic Migration Research (NMR). Fra 2017 til 2020 var hun styremedlem i IMER Bergen (International Migration and Ethnic Relations).

Formidling

Podkast

Refugee Law and Refugee Lives

Panelsamtaler og lignende (utvalg)

Invitert presentasjon i panel Antropologiske tilnærminger til arbeid og prekært arbeid, Norsk antropologikonferanse, 30.11.2023

Organisering og moderering av bokslipp og panelsamtaler Paradigmeskifte i dansk asylpolitikk - og norske erfaringerLitteraturhuset i Bergen, 28.11.2023

Foredrag, Fagdag Bergen Læringssenter, Den nye midlertidigheten i flyktningepolitikken. 03.11.2023

Foredrag, ideas2evidence, Midlertidighet i flykningbeskyttelsen.  Bergen. 20.01.2023.

Kurator for session om spekulasjon" i prosjektet Speculative Urban Futures' workshop i Berlin, Speculative Urban Futures Part 2, 18.-19. januar 2023.

Presentasjon og diskusjon. "Hamburg Asyl" (stakeholdermøte). 21.03.2022

Invitert forelesning. Institute for Anthropological Studies in Culture and History. Hamburg Universität. 01.06.2022.

Invitert forelesning, Evangelische Hochschule Freiburg. 'Migration and waiting. European migration governance
after 2015 – perspectives from Norway’. Digitalt. 20.01.2022

Invitert foredrag ‘Migration in a Multilateral World’ (digital). Annual conference of the European Migration Network National Contact Point for the Slovak Republic. 26.08.2021

Global School Film & Reflections: Migration, Film screening of Mediterranea followed by conversation. 28.04.2021. Bergen School of Global Studies, University of Bergen

"Nattens lys". Kulturkirken Jacob, Oslo, 9. Novmeber 2020

Social Acoustics: Sound, Hearing, Movement, Performativity. Seminar, 10 April 2019

Nattens Lys" Vår Frues Kirke, Trondheim, 11. november 2018

Med livet på vent, Litteraturhuset i Bergen, 20.11.2018

Blogginnlegg, artikler, debattinnlegg og intervju

Debattinnlegg: Juridisk fakultet ved UiB må avslutte samarbeid med Israel. Bergens Tidende, 14.03.24

Listening to Papenreye. Artikkel i Free Berlin, Issue No. 10/June 2023. Del av utstilling på Akademie der Künste, Berlin.

Retten til familieliv er en menneskerettighet. Norge nekter flyktninger denne rettigheten. Kronikk i Vårt Land, 20.04.2023 (nettsak bak betalingsmur, Kronikken blei også trykt i papiravisa 21.04.23)

Å vente på det livet man ønsker seg. Intervju i større reportasje i Vårt Land, 17.12.2022

Hva skjer hvis flyktningene ikke kan reise hjem raskt?  Kronikk i Bergens Tidende. 12.03.2022

Collective protection as a short-term solution: European responses to the protection needs of refugees from the war in Ukraine. Blogginnlegg på bloggen EU Immigration and Asylum Law and Policy. 08.03.2022

Regjeringen åpner for å innskrenke retten til flyktningstatus. Det er urovekkende. Kronikk i Aftenposten. 27.12.2021

Forskningsblogg på Forskning.no. "Venterommet Europa"

Drangsland, Kari Anne, Jacobsen, Christine M., Karlsen, Marry-Anne og Schultz, Jessica. How is the Covid-19 pandemic affecting migrants with precarious legal status? Blogginnlegg på WAIT-prosjektets nettside, 15.04.2020.

Drangsland, Kari Anne, Jacobsen, Christine M. og Karlsen, Marry-Anne. Waiting for uncertain futures in pandemic times. Blogginnlegg på WAIT-prosjektets nettside, 15.04.2020.

Drangsland, Kari Anne. Places of silence at the edge of comfort. Blogginnelgg på SKOK sin hjemmeside, 05.01.2018

Utstillinger

Tekst til utstillingen Bevismateriale av Borghild Rudjord Unneland, 11.01-11.02 2024, Trøndelag senter for samtidskunst. Anmeldelse av utstilling og tekst i Klassekampen, 17.01.2024 (bak betalingsmur)

"Now is our time to imagine," fotosamarbeidsprosjekt med tekstildesigner- og kunstner Heidi W. Strom (2014)

"There is no place like here," tekstildesign/kunstprosjekt i samarbeid med tekstildesigner og kunstner Heidi W. Strom (2010). Prosjektet mottok prisen "Anette Tommesens Minnepris" (Norsk organisasjon for asylsøkere - NOAS)

"In place out of place," fotosamarbeidsprosjekt sammen med kunstner Elida Brenna Linge (2010)

Undervisning

Drangsland tar gjerne i mot henvendelser om veiledning av studenter (MA og PhD) som jobber med tema knyttet til migrasjon, kjønn, forskjell, planlegging/medvirkning, temporalitet, stedsutvikling, sted og rom. 

2023 (vårsemester). Underviser i tema gegorafi og "Bærekraft" og veileder BA- og Master-studenter ved lærerutdanningen i samfunnsfag ved HVL, Campus Stord. 

2023. "Å skrive et rom, å skrive om et rom", tverrkurs, Bergen Arkitektskole

2022 - Veiledning av PhD. kandidat Janina Schmidt (Hamburg Universitet).

2017 - 2021: "Tid og temporalitet i planleggingen." Seminar, Institutt for geografi, Universitet i Bergen.

2018: "Limits of Control". Masterkurs ved Bergen Arkitektskole (kursansvarlig)

2019: Seksualitet og migrasjon. Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen.

2017: "Temporary Architecture. Material Politics". Workshop (master) ved Bergen Arkitektskole (kursansvarlig).

2012-2016: Emneansvarlig for mastergradskurset "Planlegging og samfunn" ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen.

Publikasjoner

Doktorgradsavhandling

Drangsland, Kari Anne (2021). Working to ‘Wait Well’ : Exploring the temporalities of irregular migration in Germany Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen.

Tidsskriftartikler (fagfellevurdert)

Drangsland, Kari Anne (2024) Speaking Racism - Racionlinguistic Frontiers, Worth and Belonging in the Governing of Refugees in NorwayGeopolitics.

Drangsland, Kari Anne (2020). Bordering through recalibration: Exploring the temporality of the German “Ausbildungsduldung." Environment and Planning C: Politics and Space 38(6) 1128–1145.

Drangsland, Kari Anne (2020). Waiting as a redemptive state: The ‘Lampedusa in Hamburg’ and the offer from the Hamburg government. Time & Society 2020, Vol. 29 (2) 318–339.

Drangsland, Kari Anne K. and Haarstad, Håvard (2009). Urban Planning and the Delimitation of Diversity: Roma as ‘in place’ and ‘out of place’ in Jungbusch, Mannheim. International Planning Studies 14 (2): 125-140.

Drangsland, Kari Anne K. and Holgersen, Ståle (2008). The Production of Bergen. International Planning Studies 13 (2): 161-169.

Bokkapitler (fagfellevurdert)

Drangsland, Kari Anne Klovholt (2020) Mo’s challenge. Waiting and the question of methodological nationalism, in Jacobsen, Karlsen and Khosravi (eds.) Waiting and the Temporalities of Irregular Migration. Routledge.

Karlsen, Marry-Anne, Drangsland, Kari Anne K. and Hidle, Knut (2014). ‘The conditions for hospitality in the Norwegian asylum reception system’. in Nordic Work with Traumatised refugeees: Do we really care. Overland, Gwynyth, Guribye, Eugene and Lie, Birgit (Eds.) Cambridge Scholars Publishing.

Andre publikasjoner (utvalg)

Drangsland, KA (2024). Bevismaterialer. Exhibition text to the exhibition Bevismaterialer by Borghild Rudjord Unneland, Centre of Contemporary Art, Trondheim.

Drangsland, KA. Listnening to Papenreye - the soundcape of an urban asylum camp. Speculative Urban Futures: Inequality and Migration Miniseries. Available at: Listening to Papenreye – the soundscape of an urban asylum camp - GRIP (gripinequality.org)

Drangsland, KA. Listnening to Papenreye. Free Berlin, No. 1. 2023. Errant Bodies Press. Available at: ResearchGate

Drangsland, KA., og Karlsen M-A. (2023). Retten til familieliv er en menneskerettighet. Norge nekter flyktninger denne rettigheten. Kronikk. Vårt Land. 21. april 

Drangsland, KA., Karlsen M-A. and Schultz J. (2022) Hva skjer hvis flyktningene ikke kan reise hjem raskt? Kronikk. Bergens Tidende. 12.mars.
Drangsland, KA. and Schultz, J. (2021) Regjeringen åpner for å innskrenke retten til flyktningstatus. Det er urovekkende. Kronikk. Aftenposten. 27.desember.
Drangsland, KA. and Strøm, H. (2015) Now is our time to imagine. Exhibition catalogue.
Drangsland, KA., Vabø, A-K and Strøm, H. (2010) There is no place like here. Exhibition catalogue.
Drangsland, KA. and Vabø, A-K. (2010) There is no place like here. Arkitektur N 3, 56-59.
Drangsland, KA., Fuglseth B.B. and Linge, E. (2008). In Place, Out of Place. Exhibition catalogue.
Drangsland, KA. and Fuglseth B.B. (2008) Et stedsperspektiv på asylmottak. Plan 4, 43-44.
Drangsland, KA. and Holgersen, S. (2008) Produksjon av Bergen. Tidsskriftet Demo 1.
Full publication list Drangsland. 4 pages.
Drangsland, KA., Fuglseth, B.B. and Vabø, A. (2006) Kampen om gullkysten. Kronikk. Bergens Tidende. 8. juli.
Drangsland, KA. and Vabø, A-K. (2005) Byrom til salgs. Kronikk. Bergens Tidende. 12. april.
Drangsland, KA., Forras P. and Holgersen S. (ed) (2003) Håndbok om (og til bruk i) det offentlige rom. (Handbook for (and to be used in) the public space). Bergen: Bamse forlag.

Reporter og evalueringer

Drangsland, Kari Anne K., Karlsen Marry-Anne og Dahle Malin (2016). Norskopplæring for personer i asylmottak. Uni Research Rokkansenteret rapport 2-2016. Bergen: Uni Research Rokkansenteret.

Sinclair, Tina og Drangsland, Kari Anne K. (2016). Eksempelsamling og inspirasjonshefte livskraftige urbane bomiljø. Bergen: CUBUS-rapport 1/2016.

Drangsland, Kari Anne K. og Nordhagen, Inger (2015). Evaluering av Mangfoldsrådet i Trondheim. ideas2evidence rapport 03/2015. Bergen: ideas2evidence.

Drangsland, Kari Anne K. (2015). Konsekvensutredning av barn og unge sine oppvekstvilkår. Områdereguleringsplan for Bømoen. ideas2evidence rapport 11/2015. Bergen: ideas2evidence.

Skutlaberg, Linn-Synnøve, Drangsland, Kari Anne K. og Høgestøl, Asle (2014). Evaluering av introduksjonsprogrammet i storbyene. ideas2evidence rapport 09/2014. Bergen: ideas2evidence.

Drangsland, Kari Anne K., Ellingsen, Winfred, Hidle, Knut og Karlsen, Marry-Anne (2010). Asylmottak og lokalsamfunn. BYØK-rapport 02/10. Bergen: Senter for byøkologi.

Drangsland, Kari Anne K. (2010). Den sosiale byen – en eksempelstudie av deltagende stedsutvikling i seks tyske bydeler. BYØK-rapport 01/10. Bergen: Senter for byøkologi.

Drangsland, Kari Anne K., Fuglseth, Bente B. og Hidle, Knut (2009). Sosiokulturell stedsanalyse av Haugenstua. FoU-rapport nr. 11/2009. Kristiansand: Agderforskning.

Drangsland, Kari Anne K. og Fuglseth, Bente B. (2009). Asylmottak som nærmiljø. BYØK-rapport 01/09. Bergen: Senter for byøkologi. Reference no: 16/7769.

Drangsland, Kari Anne K. og Jakobsen Stig-Erik (2009). Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Ål Kommune. SNF-rapport 08/09. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Drangsland, Kari Anne K. og Jakobsen Stig-Erik (2009). Kritiske suksessfaktorer for omstillingsarbeidet. Erfaringer fra gjennomførte omstillingsprogram. SNF-rapport 01/09. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Pettersen, Inger Beate, Drangsland, Kari Anne K. og Jakobsen, Stig-Erik (2008). Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune. SNF-rapport 08/08. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Drangsland, Kari Anne K. og Kjerstad, Egil (2008). Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester. Delrapport. 1. SNF-rapport 18/08. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Drangsland, Kari Anne K. og Jakobsen, Stig-Erik (2008). Sluttevaluering av MåltidsArena. SNF-rapport 07/08. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Jakobsen, Stig-Erik, Kristiansen, Frode, Drangsland, Kari Anne K. og Nesheim, Torstein (2007). Indikatorer for lokal sårbarhet. Utredning av et analyseverktøy. SNF-rapport 22/07. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Kunstutstilling
Programledelse
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Faglig foredrag
Fagartikkel
Kronikk
Briefs
Populærvitenskapelig foredrag
Intervju
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Temporary protection as a durable solution? The 'return turn' in asylum policies in Europe (TemPro) [2019-2024] - Finansiert av Forskningsrådet

WAIT - Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration [2016-2020] - Finansiert av Forskningsrådet

Kunst- og designprosjekter

Bevismaterialer. Utstillingstekst (kort novelle) for utstillingen Bevismaterialer av Borghild Rudjord Unneland, Centre for Contemporary Art. Trondheim. Anmeldelse Klassekampen, 17.01.2024.

Medvirkende (panesamtale, performance) Pustens Liturgi av Liv Kristin Holmberg, Kulturkirken Jakob, Oslo, 13.11.2023

"Listening to Papenreye". Essay in Free Berlin No. 10 / June 2023. Developed in dialogue with the exhibition Power Space Violence: Planning and Building under National Socialism, Akademie der Künste, Berlin, and launched as part of the exhibition Event program, June 2023. Free Berlin – Errant Bodies Press. Available at: ResearchGate

"Nattens lys". Bidrag til kunstprosjekt (tale). Kulturkirken Jacob, Oslo, 9. Novmeber 2020

Nattens Lys" Bidrag til kunstprosjekt (tale). Vår Frues Kirke, Trondheim, 11. november 2018

"Now is our time to imagine," fotosamarbeidsprosjekt med tekstildesigner- og kunstner Heidi W. Strøm (2014). Oppdragsgiver: Ungdommens bystyre i Bergen.

"There is no place like here," tekstildesign/kunstprosjekt i samarbeid med tekstildesigner og kunstner Heidi W. Strom (2010). Prosjektet mottok prisen "Anette Tommesens Minnepris" fra Norsk organisasjon for asylsøkere - NOAS. Nominert til DogAs pris for årets unge arkitekter.

"In place out of place," foto, i samarbeid med kunstner Elida Brenna Linge (2010)