Kari Tove Elvbakken

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for politikk og forvaltning

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Anmeldelse
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Faglig kapittel
Vitenskapelig monografi
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Leder
Brev til redaktøren
Fagartikkel
Poster
Faglig foredrag
Programdeltagelse
Populærvitenskapelig foredrag
Rapport
Fagbok
Intervju
Annet
Kronikk
Populærvitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling
Kompendium

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Kompetanse