Karin Anna Pittman

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Poster
Rapport
Faglig foredrag
Doktorgradsavhandling
Faglig kapittel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Sammendrag/abstract
Hovedfagsoppgave
Populærvitenskapelig artikkel
Mastergradsoppgave
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Fagbok

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin