Kenan Dikilitas

Stilling

Professor

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Faglig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Rapport
Innledning
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig monografi

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin