Kitty Amlie Tverrå

Stilling

Seniorrådgiver

Tilhørighet

Arbeid

Juridisk rådgiver (cand. jur.)

Rådgivning ved større innkjøp ved Universitetet i Bergen, kunngjøringer av konkurranser, forhandlinger og inngåelse av rammeavtaler og enkeltkontrakter. Etisk handel. Innkjøpsfaglig veiledning til institutter og avdelinger. Se informasjonsside om innkjøp